REGULAMIN

Regulamin konkursu „Kawa do Twojego biura”

pod postem z dnia 16.11.2017 r.

1. Konkurs skierowany jest do obserwatorów strony Cophi na Facebooku.

2. Organizatorem konkursu jest kawiarnia Cophi.

3. Czas trwania konkursu to 16.11.2017 r. godz. 13.00 do 20.11.2017 r. godz. 8.00.

4. Zasady konkursu:

• w komentarzu pod postem z dnia 16.11.2017 r., zawierającym film zachęcający do wzięcia udziału w konkursie, należy pozostawić komentarz wyjaśniający, dlaczego dobra poranna kawa jest ważna dla osoby pozostawiającej komentarz.

5. Warunki przyznania nagród: zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez właściciela i managerów Cophi poprzez ich subiektywny wybór najciekawszych odpowiedzi.

6. W ramach nagrody Cophi zobowiązuje się do zapewnienia usług profesjonalnego baristy oraz ekspresu ciśnieniowego dla pracowników biura, które jest miejscem pracy autora zwycięskiego komentarza.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie facebookowej Cophi w dniu 20.11.2017 r. do godz. 15.

8. Reklamacje – prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów poprzez list polecony wysłany na adres: Co.Phi Uri Wollner, ul. Rosy 3, 02-996 Warszawa.